Marta Reichelová pedagog

MgA. Marta Reichelová, Ph.D.

„Individualita není tolik cílem jako cestou. Není to cesta nejlepší, zato však jediná.“

Christian Friedrich Hebbel německý básník a dramatik

Z individuality člověka je třeba vycházet a objevovat všechna její zákoutí. Není snad větší potřeby individuálního přístupu, než ve sféře umělecké. Nalézání cest k individualitě každého svého studenta, opírajíc se o klasickou techniku belcanta, považuji za alfu a omegu vyučování zpěvu. Věnuji se mu patnáct let a zkušenosti mě utvrzují v tom, že takový přístup vede k úspěchu. Díky štěstí při volbě pedagogů mi bylo vštípeno, že talent je třeba rozvíjet, že je možné nalézt řešení jakékoliv překážky a že k profesi pedagoga mohu vzhlížet. Věřím, že každý, kdo má talent a vůli hledat svou vlastní cestu, ji nakonec vždy najde. Již v závěru studia na konzervatoři jsem se věnovala vyučování zpěvu v ZUŠ Klimkovice, později v ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně a v ZUŠ Ořechov. Vedle sólového zpěvu se již řadu let zabývám hlasovým poradenstvím v pěveckých sborech. Např. ve sboru Gaudeamus, Kantiléna, Pěvecké sdružení Martinů a v jiných. Po dobu doktorského studia jsem na JAMU vyučovala volitelný předmět Hlasová výchova, kde jsem pomáhala instrumentalistům, sbormistrům nebo hercům získávat znalosti a vhled do problematiky pěvecké techniky. V současné době vyučuji zpěv na Konzervatoři v Brně. Připravuji zájemce o studium zpěvu k přijímacím zkouškám na střední nebo vysokou školu a poskytuji konzultace těm, kteří se chtějí dozvědět více o svém hlase, dechu nebo možnostech interpretace. Konzultuji i s profesionálními hudebníky, kteří se se zpěvem setkávají ve svých skladbách. Byla jsem oslovena k uspořádání vzdělávacích workshopů pro ZUŠ, ten nejbližší nese název “Pozitivní motivace”.

Čekají Vás přijímací zkoušky? Potřebujete poradit s hlasovým problémem, s nejistotou či získat hlubší znalosti o svém hlase, dechu nebo možnostech uměleckého přednesu? Neváhejte se na mě obrátit. Zájemcům o pěvecké vzdělávání se věnuji dlouhodobě i krátkodobě v podobě pravidelných lekcí nebo jednorázových konzultací.

marta@reichelova.com