MgA. Marta Chila Reichelová, Ph.D.

„Individualita není tolik cílem jako cestou. Není to cesta nejlepší, zato však jediná.“

Christian Friedrich Hebbel německý básník a dramatik

 

Poznávání a rozvíjení individuality každého studenta, opíraje se o klasickou techniku belcanta, považuji za alfu a omegu vyučování zpěvu. Věnuji se mu více než patnáct let. Na své cestě objevování jsem potkala a stále potkávám pedagogické i umělecké osobnosti, které mi ukázaly a ukazují, že talent je třeba rozvíjet, že je možné nalézt řešení jakékoliv překážky a že k profesi pedagoga mohu vzhlížet. Věřím, že každý, kdo má talent a vůli hledat svou vlastní cestu, ji nakonec vždy najde. Již v závěru studia na konzervatoři jsem získávala první pedagogické zkušenosti v Základní umělecké škole Klimkovice, později v Základní umělecké škole PhDr. Zbyňka Mrkose v Brně a v Základní umělecké škole Modřice. Vedle výuky sólového zpěvu se již řadu let zabývám hlasovým poradenstvím v pěveckých sborech. Např. ve sboru Gaudeamus, Kantiléna Brno, Pěvecké sdružení Martinů a v jiných. Po dobu doktorského studia na JAMU jsem vyučovala volitelný předmět Hlasová výchova, kde jsem pomáhala instrumentalistům, sbormistrům nebo hercům získávat znalosti a vhled do problematiky pěvecké techniky.

V současné době vyučuji zpěv na Konzervatoři v Brně. Připravuji zájemce o studium zpěvu k přijímacím zkouškám na střední nebo vysokou školu a poskytuji konzultace těm, kteří se chtějí dozvědět více o svém hlase, dechu nebo možnostech interpretace. Konzultuji i s profesionálními hudebníky, kteří se se zpěvem setkávají ve skladbách soudobých autorů. Byla jsem oslovena k uspořádání vzdělávacích workshopů pro ZUŠ, ten poslední nesl název “Pozitivní motivace”.

Potřebujete poradit s hlasovým problémem, s nejistotou či získat hlubší znalosti o svém hlase, dechu nebo možnostech uměleckého přednesu? Ráda se Vám budu věnovat. Zájemcům o pěvecké vzdělávání se věnuji dlouhodobě i krátkodobě v podobě pravidelných lekcí nebo jednorázových konzultací. V případě nutnosti vyučuji i online - pouze však po úvodním osobním setkání, kdy se vzájemně seznámíme a já si poslechnu Váš hlas "na živo". Dále nabízím možnost vyučování v anglickém jazyku. Lekce zpěvu probíhají v Brně.

KONTAKT: marta@reichelova.com