Sluneční písně

"Písně Jaroslava Křičky mi přirostly k srdci"

Sluneční písně

Jaroslav Křička | aranž Sára Medková | text Jan Čarek

"Písňový cyklus Sluneční písně Jaroslava Křičky pro vysoký soprán jsem nastudovala již jako studentka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a přednesla jsem ho na svém absolventském koncertě. Na cyklu mě zaujala nejen originální melodika jednotlivých písní a zvukomalebnost v klavírním partu, ale i hravé texty Jana Čarka. Propojení prostého textu a nelehkého pěveckého partu je výzvou pro každou zpěvačku, která chce srozumitelně naplnit obsah a zachovat jednoduchost jeho sdělení."

Písně jsou ideálním hudebním společníkem pro posluchače s fantazií, se smyslem pro humor a poetiku, která se odráží nejen v Křičkově hudebním uchopení, ale i v hravých Čarkových textech. Na své si přijde také dětský posluchač. Ostatně právě pro děti je značná část Křičkovy písňové tvorby a Čarkových básnických sbírek určena. Tým v čele s Martou, klavíristkou/skladatelkou Sárou Medkovou a violoncellistou Štěpánem Filípkem se rozhodl pro audio-vizuální nahrávku. Sára se ujala nejen klavírního doprovodu, ale vytvořila hudební aranž a připsala violoncellový part. Audio-vizuální stránku měl na starosti Julián Veverica. Na výsledek se můžete podívat na tomto webu či na YouTube, kde jsou zveřejněny tři písně z celkových šesti, které pro vás na ukázku vybrali interpreti. Cílem tohoto hudebního počinu je nejen popularizace méně známého díla Jaroslava Křičky, ale také snahou oživovat jeho tvorbu pro dětského posluchače. 

16. 8. 2022                                                                                                                                                                                          


https://www.reichelova.com/audio-video